Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2020
Artikel 1.0 Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Yoga Centrum Harmonie in jezelf en de cursist inzake de yogalessen.
Artikel 2.0 Inschrijving/aanmelding
Inschrijven of aanmelden voor yogalessen geschiedt per e-mail of telefonisch.
Voor de lessen geldt dat de deelnemer een inschrijfformulier invult vooraf gaande aan deelname. Na betaling van de strippenkaart of abonnement staat de deelnemer ingeschreven en kan lessen gaan volgen.
Bij een maandabonnement geldt dat het maandelijkse bedrag elke maand voor of op de datum van de nieuwe periode betaald moet zijn aan Yoga Centrum Harmonie in jezelf. Dit kan contant of doormiddel van een bankoverschrijving. Opzeggen van een maandabonnement dient minimaal één maand van te voren te geschieden. Het betreft één maand van de looptijd van het maandabonnement. Dat mag schriftelijk of per e-mail.
Artikel 3.0 Verhindering
Indien u verhinderd bent om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient u Yoga Centrum Harmonie in jezelf hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De volgende regels gelden m.b.t. afmelden:
  • Wanneer u ingeschreven staat voor een les dient u zich, bij verhindering, minimaal 6 uur van te voren af te melden. Afmelden kan per e-mail of per telefoon. Op deze manier heeft iemand anders nog kans om mee te doen indien de les vol is.
  • De gemiste les kan bij op tijd afmelden ingehaald worden of in geval van een strippenkaart kosteloos worden afgezegd. Indien u niet of niet op tijd afzegt, is het helaas niet mogelijk de les in te halen en/of zal er voor de desbetreffende les een vinkje op de strippenkaart worden gezet.
  • Bij tussentijdse opzegging, tijdelijke onderbreking of verzuim van de lessen door de cursist binnen een abonnement, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van het betaalde lesgeld plaats.
  • Indien de yogadocente zelf verhinderd is door ziekte en niet op tijd vervanging kan regelen, kan de gemiste les uiteraard worden ingehaald op een andere dag naar keuze of in het geval van een abonnement ontvangt u een losse les kaart.
Artikel 4.0 Tarieven
Voor alle yogalessen gelden dezelfde tarieven. De betaling kan contant worden voldaan of door middel van een bankoverschrijving.
Artikel 5.0 Aansprakelijkheid
Voor de lessen geldt dat deelnemen aan de les geheel geschiedt op eigen risico van de cursist. Yoga Centrum Harmonie in jezelf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de cursist en/of spullen van de cursist. Mocht Yoga Centrum Harmonie in jezelf wel aansprakelijk gesteld kunnen worden dan kan dit nooit meer zijn dan het bedrag wat de cursist betaald heeft.
Artikel 6.0 Privacyreglement
Uw privacy wordt gerespecteerd door Yoga Centrum Harmonie in jezelf.
Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld.
Artikel 7.0 Geldigheid algemene voorwaarden
De tekst van de algemene voorwaarden op de website www.yoga-harmonieinjezelf.nl is ten alle tijden rechtsgeldig.
Artikel 8.0 rechten
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.