Inschrijven voor een proefles kan door een e-mail te sturen naar info@yoga-harmonieinjezelf.nl of je kunt mij even bellen of een appje sturen via mijn telefoonnummer 06-17222287.

Wanneer je je inschrijft voor één of meerdere lessen ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden voor 2016.

Yoga Centrum Harmonie in jezelf – Enkhuizen

Algemene voorwaarden 2016

Artikel 1.0 Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Yoga studio Harmonie in jezelf en de cursist inzake de yoga lessen.

Artikel 2.0 Inschrijving/aanmelding

Inschrijven of aanmelden voor yogalessen geschiedt per e-mail of telefonisch.

Voor de lessen geldt dat de deelnemer een inschrijfformulier invult vooraf gaande aan deelname. Na betaling van de strippenkaart of abonnement staat de deelnemer ingeschreven en kan lessen gaan volgen.

Bij een maandabonnement geldt dat het maandelijkse bedrag elke maand voor of op de datum van de nieuwe periode betaald moet zijn aan Yoga studio Harmonie in jezelf. Dit kan contant of doormiddel van een bankoverschrijving. Opzeggen van een maandabonnement dient minimaal 2 weken voor het einde van de maand te geschieden. Dat mag schriftelijk of per e-mail.

Artikel 3.0 Verhindering

Indien u verhinderd bent om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient u Yoga studio Harmonie in jezelf hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De volgende regels gelden m.b.t. afmelden:

  • Wanneer u ingeschreven staat voor een les dient u zich, bij verhindering, minimaal 6 uur van te voren af te melden. Afmelden kan per e-mail of per telefoon. Op deze manier heeft iemand anders nog kans om mee te doen indien de les vol is.
  • De gemiste les kan bij op tijd afmelden ingehaald worden of in geval van een strippenkaart kosteloos worden afgezegd. Indien u niet of niet op tijd afzegt, is het helaas niet mogelijk de les in te halen en/of zal er voor de desbetreffende les een vinkje op de strippenkaart worden gezet. Bij onvoorziene omstandigheden bepaald de docente of er wel of niet een uitzondering wordt gemaakt.
  • Bij tussentijdse opzegging, tijdelijke onderbreking of verzuim van de lessen door de cursist binnen een abonnement, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van het betaalde lesgeld plaats.
  • Indien de yogadocente zelf verhinderd is door ziekte en niet op tijd vervanging kan regelen, kan de gemiste les uiteraard worden ingehaald op een andere dag naar keuze of in het geval van een abonnement ontvangt u een losse les kaart.

Artikel 4.0 Tarieven

Voor alle yogalessen gelden dezelfde tarieven. De betaling kan contant worden voldaan of door middel van een bankoverschrijving. Overboeken per bank kan naar: NL57.RABO.0130.2229.84 t.n.v. J. Hilgevoord te Enkhuizen.

Artikel 5.0 Aansprakelijkheid

Voor de lessen geldt dat deelnemen aan de les geheel geschiedt op eigen risico van de cursist. Yoga studio Harmonie in jezelf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de cursist en/of spullen van de cursist. Mocht Yoga studio Harmonie in jezelf wel aansprakelijk gesteld kunnen worden dan kan dit nooit meer zijn dan het bedrag wat de cursist betaald heeft.

Artikel 6.0 Privacyreglement

Uw privacy wordt gerespecteerd door Yoga studio Harmonie in jezelf.
Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Artikel 7.0 Geldigheid algemene voorwaarden

De tekst van de algemene voorwaarden op de website www.yoga-harmonieinjezelf.nl is ten alle tijden rechtsgeldig.

Artikel 8.0 rechten

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

KvK nr: 64716007